Τίτλος
Σύνδεσμος The COASTANCE Project

Regional Action strategies for coastal zone adaptation to climate change

Σύνδεσμος Τμήμα ΠολτικώνΜηχανικών ΑΠΘ
Σύνδεσμος XTREMRISK project

German Research Project on Integrated flood risk analysis for extreme storm surges

at open coasts and estuaries

Σύνδεσμος Vucoma Project

Catalan Project on Coastal Vulnerability to Flooding and Erosion

Σύνδεσμος MICORE Project

European Project on Morphological Impacts and Coastal Risks induced by extreme storm events