Πακετα Εργασίας

ΠΕ1. Κλιματικές προβλέψεις με Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα για τις Ελληνικές θάλασσες.
Περιγραφή: Eκτίμηση και ανάλυση των αλλαγών του κλίματος του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου (άνεμος, ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, βροχόπτωση), με δεδομένα από σύγχρονα μοντέλα περιοχικής και τοπικής κλίμακας (1961-2100).  

ΠΕ2. Προσομοίωση του ύψους κύματος, της μετεωρολογικής παλίρροιας και της στάθμης της θάλασσας συνεκτιμώντας την ΚΑ.
Περιγραφή: Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑ, από χρονοσειρές της Δ.1, στη στάθμη της θάλασσας, στη μετεωρολογική παλίρροια και στο κύμα, με εφαρμογή διδιάστατων μοντέλων υδροδυναμικής κυκλοφορίας και διάδοσης των κυματισμών.

ΠΕ3. Εκτίμηση των μετεωρολογικών και θαλάσσιων ακραίων τιμών συνεκτιμώντας την ΚΑ.
Περιγραφή: Ανάλυση των ακραίων θαλάσσιων και μετεωρολογικών μεταβλητών με τεχνικές της Θεωρίας Ακραίων Τιμών, για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της ΚΑ στην ένταση και στη συχνότητά τους.

ΠΕ4. Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑ στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση.
Περιγραφή: Εκτίμηση των Δεικτών Τρωτότητας σε Κατάκλιση και Διάβρωση σε επιλεγμένες Ελληνικές παράκτιες περιοχές, με βάση την Δ.3.

ΠΕ5. Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑ στις παράκτιες και τις θαλάσσιες κατασκευές.
Περιγραφή: Ανάλυση των επιπτώσεων της ΚΑ στο σχεδιασμό, στη λειτουργικότητα και στην ευστάθεια των θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών.

ΠΕ6.Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Περιγραφή: Κατασκευή ιστοσελίδας, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, διοργάνωση ημερίδων.

ΠΕ7. Αξιολόγηση της πράξης
Περιγραφή: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.