Ερευνητική Ομάδα Γ

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ

Η δεύτερη ερευνητική ομάδα αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ: την Κ. Τολίκα, Λέκτορα ΑΠΘ και την Χρ. Αναγνωστοπούλου, Λέκτορα ΑΠΘ και έχει ως  εξωτερικούς συνεργάτες τους: Ιωαν. Τεγούλια, Υποψήφιο Διδάκτορα ΑΠΘ, Ευτ. Ρούση, Υποψήφια Διδάκτορα ΑΠΘ και Γ. Ζίσση, Μεταπτυχιακό Φοιτητή ΑΠΘ.
Η ερευνητική ομάδα του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του ΑΠΘ συνεισφέρει με την εμπειρία της κύρια στο ΠΕ1 (κλιματικές προβλέψεις – μελλοντικά σενάρια στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο) στα ΠΕ2 (μελέτη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας – κατατάξεις – τύποι κυκλοφορίας) και ΠΕ3 (ανάλυση ακραίων μετεωρολογικών δεδομένων ανέμου και θερμοκρασίας του αέρα).
Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα (STARDEX, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, GABARDINE, ENSEMBLES και CC- WaterS), σχετικά με το αντικείμενο μελέτης της στην παρούσα πρόταση και απαριθμεί σημαντικό πλήθος κοινών δημοσιευμένων άρθρων και μελετών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά.

Η υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του ΑΠΘ, Λέκτορας Κωνσταντία Τολίκα έχει σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στις κλιματικές αλλαγές, στα Δυναμικά Κλιματικά Μοντέλα, στα σενάρια, στις μελλοντικές τους προβολές και στις επιπτώσεις, στο δυναμικό και στο στατιστικό υποβιβασμό κλίμακας, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην κλιματολογία της Μεσογείου και της Ελλάδος, στην κλιματική ανάλυση και στις κατατάξεις τύπων κυκλοφορίας. Η κα. Τολίκα έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα «STARDEX: Στατιστικός και δυναμικός περιοχικός υποβιβασμός κλίμακας των ακραίων καιρικών φαινομένων για ευρωπαϊκές περιοχές» (2002-2005), «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Χωροχρονική Μελέτη της Σχέσης Των Ακραίων Καιρικών Φαινομένων με την Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας για την Ελληνική Περιοχή στο Δεύτερο Μισό του 20ου αιώνα» (2004-2006), «GABARDINE: Ground Artificial recharge Based on Alternative sources of water: advanced integrated technologies and management» (2005-σε εξέλιξη), «ENSEMBLES: Συνολική Πρόγνωση των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους» (2004-σε εξέλιξη) και «CC-WaterS: Climate change and impacts on Water Supply» (2009-σε εξέλιξη) και απαριθμεί σημαντικό αριθμό δημοσιευμένων εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια (22 δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 27 σε επιστημονικά συνέδρια).    
           
  Η Επικ. Καθηγήτρια Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, έχει σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στη Δυναμική Κλιματολογία στις μέθοδους κλιματικής ανάλυσης, στο κλίμα της Μεσογείου και της Ελλάδας, στις κλιματικές αλλαγές και στις επιπτώσεις της, στα Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα, στα Μοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας, στις μέθοδους υποβιβασμού κλίμακας, στην κατάταξη τύπων κυκλοφορίας και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η κα. Αναγνωστοπούλου έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα «Κλιματικές Αλλαγές και Γεωργία: Εκτίμηση των επιδράσεων και εφαρμογές» (1996), «ACCORD: Κατάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε περιοχική κλίμακα» (1998-1999), «Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος χαλαζικής προστασίας των καλλιεργειών» (1999), «STARDEX: Στατιστικός και δυναμικός περιοχικός υποβιβασμός κλίμακας των ακραίων καιρικών φαινομένων για ευρωπαϊκές περιοχές» (2002-2005), «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Χωροχρονική Μελέτη της Σχέσης Των Ακραίων Καιρικών Φαινομένων με την Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας για την Ελληνική Περιοχή στο Δεύτερο Μισό του 20ου αιώνα» (2004-2006), «GABARDINE: Ground Artificial recharge Based on Alternative sources of water: advanced integrated technologies and management» (2005-σε εξέλιξη) και «ENSEMBLES: Συνολική Πρόγνωση των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους» (2004-σε εξέλιξη) και απαριθμεί σημαντικό αριθμό δημοσιευμένων εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια (29 δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 27 σε επιστημονικά συνέδρια).